Kategorija AM

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače AM kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače AM kategorije vozila možete se uključiti ako:

  1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom AM kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove, odnosno trgovačkog društva.
  2. niste mlađi od 15 godina i 6 mjeseci,
  3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača AM kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoći i 15 sati iz Upravljanja vozilom (mopedom).

Programi nastavnih predmeta Prometni propisi sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.

Program nastavnih predmeta Prometni propisi i sugurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09.), vidi odjeljak PROPISI.

Vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D1, D i H ima pravo upravljati mopedom.

Vozački ispit

Kandidat za vozača AM kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći i Upravljanja vozilom (mopedom).

Ispiti se prijavljuju prijavnicom osobno, putem pošte, elektroničkim putem (E-mail/Web adresa), odnosno putem autoškole.

Ispit iz Upravljanja vozilom (mopedom) sastoji se od vožnje na vježbalištu i vožnje na javnoj cesti.

Osposobljavanje iz prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski crveni križ.

Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon započete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. U jednoj obrazovnoj grupi tijekom dnevnog radnog vremena ne ne može se održati više od tri nastavna sata. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. Nakon održanog nastavnog sata, odnosno blok sata, obvezan je odmor u trajanju od 10 minuta. U obrazovnoj grupi ne može biti više od 15 kandidata.

Kandidatu se mora omogućiti završavanje programa osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u roku od 15 dana od početka osposobljavanja.

Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći.

Prijava kandidata za polaganje vozačkog ispita

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa ili web-stranice ili podnošenjem popunjene prijavnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji osobno ili putem elektroničke pošte (e-mail ili korištenje web-adrese).

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, što radi predavač.