Kategorija C+E

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače C+E kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače C+E kategorije vozila možete se uključiti ako:

  1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C+E kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove odnosno trgovačkog društva
  2. ako posjeduje vozačku dozvolu C kategorije najmanje godinu dana
  3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

Početak osposobljavanja

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Nastava iz tog nastavnog predmeta je obvezna i izvodi se u trajanju od najmanje 5 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta).

Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.

U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.

Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i prijavljivanje za ispit pribavite Priručnik.

Prijava za teorijski ispit

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

Praktično osposobljavanje

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Nastava iz tog nastavnog predmeta je obvezna u fondu od 10 nastavnih sati.

Nastava se izvodi ne dulje od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

Program i ovog nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača C+E kategorije vozila i Knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj jedinici i potpisivati ih. Već smo rekli koliko nastava u pravilu traje, ali možete potrajati i duže, sve dok instruktor ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Nastava u pravilu traje 10 nastavnih sati, a može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta. Za vrijeme trajanja nastave u drugoj polovici propisanog fonda sati vučno i priključno vozilo trebaju biti opterećeni teretom mase propisanim Programom vozačkog ispita.

Prijava za praktični ispit

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavljujete se na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.