Kategorija B

 • motorna vozila, osim A1, A2, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg
 • minimalna dob: 18 god.
 • Kategorija C+E

  • skupine vozila koje se sastoje od vučnog motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg
  • minimalna dob: 20 god.

  Kategorija A2

  • motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više
  • minimalna dob: 18 god.