A1 kategorija
Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 nastavnih sati × 40,00 KN 1200,00 KN
Upravljanje vozilom – vježba 20 nastavnih sati × 185,86 KN 3.717,20 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 4.917,20 KN
ISPITI (TEORIJA I VOŽNJA) 352,50 KN
UKUPNO 5.269,70 KN
PDV uračunat u cijenu.

A2 kategorija
Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 nastavnih sati × 40,00 KN 1200,00 KN
Upravljanje vozilom – vježba 20 nastavnih sati × 213,75 KN 4.275,00 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 5.475,00 KN
Dodatni troškovi 352,50 KN
UKUPNO 5.827,50KN
PDV uračunat u cijenu.

A2 kategorija ako ima A1, B, C1, C, D, F, G, H i AM kategoriju
Upravljanje vozilom 15 nastavnih sati × 213,5 KN 3.206,25 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 3.206,25 KN
Dodatni troškovi 419,25 KN
UKUPNO 3.625,70 KN
PDV uračunat u cijenu.

A kategorija
Upravljanje vozilom 15 nastavnih sati × 213,75 KN 3.206,25 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 3.206,25 KN
Dodatni troškovi 419,25 KN
UKUPNO 3.625,70 KN
PDV uračunat u cijenu.

AM kategorija
Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 nastavnih sati × 40,00 KN 1200,00 KN
Upravljanje vozilom 15 nastavnih sati × 178,50 KN 2.677,50 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 3.877,50 KN
Dodatni troškovi 1.099,75 KN
UKUPNO 4.977,25 KN
PDV uračunat u cijenu.

B kategorija
Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 nastavnih sati × 40,00 KN 1200,00 KN
Upravljanje vozilom 35 nastavnih sati × 162,50 KN 5.687,50 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 6.887,50 KN
ISPITI (TEORIJA +VOŽNJA) 383,75 KN
UKUPNO 7.271,25 KN
PDV uračunat u cijenu.

B kategorija ako ima A1, A2, A i AM
Prometni propisi i sigurnosna pravila 4 nastavna sata × 40,00 KN 160,00 KN
Upravljanje vozilom 30 nastavnih sati × 162,50 KN 4.875,00 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 5.035,00 KN
ISPITI (TEORIJA +VOŽNJA) 383,75 KN
UKUPNO 5.418,75 KN
PDV uračunat u cijenu

C1 kategorija ako ima B kategoriju
Prometni propisi i sigurnosna pravila 10 nastavnih sati × 25,00 KN 250,00 KN
Upravljanje vozilom 10 nastavnih sati × 225,00 KN 2.250,00 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 2.500,00 KN
Dodatni troškovi 1.247,75 KN
UKUPNO 3.747,75 KN
PDV uračunat u cijenu

C kategorija ako ima C1 kategoriju
Prometni propisi i sigurnosna pravila 5 nastavnih sati × 40,00 KN 200,00 KN
Upravljanje vozilom 10 nastavnih sati × 272,50 KN 2.725,00 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 2.925,00 KN
Dodatni troškovi 1.290,00 KN
UKUPNO 4.215,00 KN
PDV uračunat u cijenu.

C kategorija ako ima B kategoriju
Prometni propisi i sigurnosna pravila 15 nastavnih sati × 40,00 KN 600,00 KN
Upravljanje vozilom 15 nastavnih sati × 272,50 KN 3.468,75 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 4.087,50 KN
Dodatni troškovi 1.290,00 KN
UKUPNO 5.377,50 KN
PDV uračunat u cijenu.

CE kategorija ako ima C kategoriju
Prometni propisi i sigurnosna pravila 5 nastavnih sati × 40,00 KN 200,00 KN
Upravljanje vozilom 10 nastavnih sati × 375,00 KN 3.750,00 KN
UKUPNO AUTOŠKOLA 3.950,00 KN
Dodatni troškovi 1.416,25 KN
UKUPNO 5.366,25 KN
PDV uračunat u cijenu.